• slider-01.jpg
  • slider-03.jpg
  • sllider-02.jpg

Privacyverklaring

Privacy beleid voor IABe, eigenaar van Iabe.nl

1) Privacy garanties

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van iabe.nl is voor ons een belangrijke taak. Daarom beschrijven wij in ons privacy beleid welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

2) Toestemming

Door gebruik te maken van de informatie en diensten op iabe.nl gaat u akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Wilt u meer informatie ontvangen, of heeft u vragen over het privacy beleid van IABe en specifiek Iabe.nl, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Ons e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4) Monitoren van bezoekersgedrag

iabe.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat de informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij via cookies registreren omvat onder meer IP-adressen, browsertype en bezochte pagina’s.

Ook monitoren wij waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze gegevens bewaren wij anoniem en zijn niet gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens.

5) Gebruik van cookies

iabe.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dit doen wij om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden wij bij welke informatie de browser deelt.

6) Schakel cookies uit

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op de website van uw browseraanbieder.


Privacy policy for IABe, owner of iabe.nl

1) Privacy guarantees

Ensuring the privacy of visitors to Iabe.nl is an important task for us. That is why we describe in our privacy policy what information we collect and how we use this information.

2) Consent

By using the information and services on iabe.nl, you agree to our privacy policy and the terms and conditions that we have included herein.

3) Questions

If you would like to receive more information, or if you have any questions about the privacy policy of iabe.nl, you can contact us by e-mail. Our email address is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4) Monitoring visitor behavior

iabe.nl uses various techniques to keep track of who visits the website, how this visitor behaves on the website and which pages are visited. That's a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information we register via cookies includes IP addresses, browser type and pages visited.

We also monitor where visitors first visit the website and from which page they leave. We keep this information anonymously and is not linked to other personal information.

5) Use of cookies

iabe.nl places cookies with visitors. We do this to collect information about the pages that users visit on our website, to keep track of how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.

6) Disable cookies

You can choose to disable cookies. You do this by using the possibilities of your browser. You can find more information about these options on the website of your browser provider.

Adres

Postbus 2057
1990 AB VELSERBROEK
Netherlands

Contact

Drs T. A. van der Kleij
023 7851385
office@iabe.n