• sllider-02.jpg
 • slider-01.jpg
 • slider-03.jpg

Docent (didactiek)

Drie jaar heeft de ontwikkeling van dit volledig mavo-economieboek (en methode) voor op een tablet, laptop of pc geduurd. En naar verwachting ook op de smartphone (Android). Als reactie op de veelal verouderde schoolboeken in een onnodig drukke en kleurige opmaak en voorzien van te veel overbodige informatie.

Je kunt je afvragen of lesgeven uit papieren boeken verouderd is maar die discussie laten wij voor wat het is. Een digitale methode is actueel  en kan prima bestaan naast de geprinte versie maar kan aanzienlijk goedkoper zijn. 

Overbodige informatie kan achterwege blijven en de leerling kan op de door hem zelf gekozen beelddrager studeren op de door hem zelf gekomen selectie.

Het niveau van deze methode wijkt af van traditionele methodes om het verschil met het havo-onderwijs zo klein mogelijk te houden en met deze laptop - of tabletmethode is het voor de individuele leerling gemakkelijker om op een hoger gewenst niveau te studeren.

De docent kan leerlingen in hoge mate aan zelfstudie overlaten en eenvoudig differentiëren per leerling.
Zo kan ieder leerling individueel worden meegenomen naar een hoger plan.
En wordt lesgeven "leren" leren.

Kenmerken zijn verder

 • snel toegang tot het lesmateriaal
 • hulp bij de lesvoorbereiding
 • eenvoudig en snel presenteren in de klas
 • aanvullend studiemateriaal en verdiepen van inzicht
 • economische wiskunde en rekenen
 • oefenmateriaal
 • individualisering van de les en aanzet tot zelfstudie
 • examentraining
 • gericht op voortgezette studie (Havo – MBO)
 • elementen van bedrijfseconomie (Beco) in de stof verweven

Adres

Postbus 2057
1990 AB VELSERBROEK
Netherlands

Contact

Drs T. A. van der Kleij
023 7851385
office@iabe.n