Nieuw: Rekenenopjetablet.nl

news icon

Rekenenopjetablet.nl

bestaat uit 2 delen en uitwerkingen.

In deel 1 komen de volgende onderdelen aan bod:
• 9.1 Basisberekeningen in de economie
• 9.2 Procenten
• 9.3 Indexcijfers
• 9.4 Rente
• 9.5 Valutakoersen

In deel 2 komen de volgende onderdelen aan bod:
• 9.6 Productie
• 9.7 Belastingschijven
• 9.8 Overige onderdelen
• 9.9 Tabellen en grafieken

Beide delen zijn ook leverbaar in één bestand: Economisch rekenen compleet.